Haber Ayr覺nt覺lar覺

襤leri ekirdek Projesi tamamland覺 (18 Nisan 2015)

Lider Teknoloji Gelitirme (LTG) taraf覺ndan y羹r羹t羹len ve TB襤TAK TEYDEB 1507 KOB襤 Ar-Ge Balang覺癟 Destek Program覺 kapsam覺nda desteklenen "Savunma Sanayii ve Uzay Sekt繹r羹nde Kullan覺lan Mil-Std-1553 Veri Yolu i癟in Ulusal IP ekirdeklerinin (IP CORE) Tasar覺m覺 ve Aviyonik Aray羹z nitesi Gelitirilmesi (襤LER襤 EK襤RDEK)" AR-Ge projesi baar覺yla tamamland覺. lkemiz, halen, havac覺l覺k ve uzay sanayii bata olmak 羹zere, bir癟ok kritik sekt繹rde b羹y羹k 繹l癟羹de d覺a ba覺ml覺 durumda olduu bilinmektedir. D羹nya havac覺l覺k ve uzay sanayiinde 30 y覺l覺 ak覺n ge癟mie sahip bir seri haberleme protokol羹 olan Mil-Std-1553 i癟in 羹lkemizde ulusal bir IP 癟ekirdeinin bulunmamas覺, Lider Teknoloji Gelitirme'yi (LTG) bu konu 羹zerinde 癟al覺malar yapmaya y繹neltmitir. 襤lk ulusal nitelikte FPGA tabanl覺 Mil-Std-1553B IP 癟ekirdei yine LTG taraf覺ndan bir baka 1507 TB襤TAK destei kapsam覺nda 羹retilmi idi. Uzak U癟birim (RT - Remote Terminal) 繹zelliinde olan bu IP 癟ekirdek sadece belirli bir FPGA 羹zerinde 癟al覺abilmekteydi. Baar覺yla tamamlanan imdiki projeyle ise Uzak U癟birim 繹zelliindeki mevcut 繹zg羹n IP 癟ekirdek tasar覺m覺n覺n gelitirilmesinin yan覺 s覺ra, Veri Yolu Kontrolc羹s羹 (BC - Bus Controller) ve Veri Yolu G繹zlemleyicisi (BM - Bus Monitor) 繹zelliklerine sahip tamamen yeni farkl覺 iki IP 癟ekirdein de gelitirilmesi 癟al覺malar覺 tamamlanm覺t覺r. Gelitirilen IP 癟ekirdekler yine proje kapsam覺nda prototip 羹retimi yap覺lan Mil-Std-1553B kart覺 i癟eren "USB zellikli 1553 Aviyonik Aray羹z羹 (LTG-1553-USB)" 羹r羹n羹 i癟erisinde kullan覺lm覺t覺r. Proje kapsam覺nda, ayr覺ca, LTG-1553-USB 羹r羹n羹 i癟in Windows iletim sistemi 羹zerinde 癟al覺an 繹zg羹n bir bilgisayar yaz覺l覺m覺 da gelitirilmitir.


VIII. Ulusal U癟ak, Havac覺l覺k ve Uzay M羹hendislii Kurultay覺 (22-23 May覺s 2015, Eskiehir)

22-23 May覺s 2015 tarihleri aras覺nda Eskiehir'de yap覺lacak olan VIII. Ulusal U癟ak, Havac覺l覺k ve Uzay M羹hendislii Kurultay覺n覺 destekliyoruz.


Eskiehir Esinkap'ta iki projemiz tan覺t覺ld覺 (31 May覺s 2012)

31 may覺s 2012 tarihinde Eskiehir Osmangazi niversitesinde yap覺lm覺 olan ES襤NKAP 5. Ar-GE Proje Pazar覺 etkinliinde rencelik ve ekirdek projelerimiz ile kat覺ld覺k. 4. salonda irketimiz b羹nyesinde 癟al覺an Elektrik Elektronik M羹hendisi Sezer Y覺ld覺r覺m ekirdek projesini, 6 salonda da irketimiz b羹nyesinde 癟al覺an Elektrik Elektrik M羹hendisi Bar覺 Danac覺olu rencelik projesi sunumlar覺n覺 ger癟ekletirmilerdir.


rencelik Projesi tamamland覺 (19 Nisan 2012)

Lider Teknoloji Gelitirme (LTG) T.C. Kalk覺nma Bakanl覺覺 genel Koordinasyonluunda Bursa Eskiehir Bilecek Kalk覺nma Ajans覺 (BEBKA) taraf覺ndan Sanayi ve Turizm Rekabet G羹c羹n羹n Art覺r覺lmas覺 Mali Destek Program覺 kapsam覺nda finanse edilen TR41-10-01-133 referans numaral覺 Sivil U癟aklar i癟in Grafiksel U癟u Eitim Sim羹lat繹r羹 (RENCEL襤K) projesini baar覺 ile tamamlam覺t覺r.


DDC Miniace Aray羹z Uyumlu Uzak U癟 birim 癟ekirdek 羹r羹n羹m羹z tamamland覺 (15 Mart 2012)

DDC Miniace aray羹z uyumlu Mil-std-1553B veri yolu sistemi Uzak U癟 Birim IP-Core projemiz tamamland覺.


襤HA-SKS projesi tamamland覺.

襤nsans覺z Hava Ara癟lar覺 i癟in Art覺r覺lm覺 Ger癟eklik eleri i癟eren Sanal Kokpit Sistemi (襤HA-SKS) projemiz tamamland覺.